Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ – Tĩnh

BÀI CA CÁCH MẠNG – Đặng Chính Ký “Bài ca cách mạng” sau: “Kìa Bến Thuỷ đứng đầu dậy trước Nọ Thanh Chương tiếp bước, bước lên Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi…. Không có lẽ ta ngồi chịu chết Phải cùng nhau kiên quyết một phen […]

Continue reading


Hãy nêu thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 90, 91 để trả lời. Lời giải chi tiết *Tình hình kinh tế Bước vào thời kỳ suy thoái, khủng hoảng bắt đầu từ lĩnh vực nông nghiệp. Trong công nghiệp, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả trở nên đắt đỏ. *Tình hình […]

Continue reading


Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 94 để trả lời. Lời giải chi tiết – Chiến lược và Sách lược: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên Xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa. – Nhiệm vụ chiến lược: đánh phong kiến […]

Continue reading


Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 97 để trả lời. Lời giải chi tiết Từ 27/3 đến ngày 31/3/1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung Quốc), có 13 đại biểu trong và ngoài nước. *Nội dung: – Xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng: củng cố […]

Continue reading


Trong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Dựa vào sgk Lịch sử trang 96 để trả lời. Lời giải chi tiết Hoạt động khôi phục phong trào nước ra rất phong phú về hình thức và nội dung: –  Những đảng viên trong tù đấu tranh kiên trì bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng, tổ chức vượt ngục; đảng viên không bị bắt tìm cách […]

Continue reading


Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ – Tĩnh

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 95 để trả lời. Lời giải chi tiết *Ý nghĩa lịch sử     – Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương. – Khối liên minh công – nông hình thành. – Là cuộc tập dượt […]

Continue reading