Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

Giải bài tập Bài 2 trang 9 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk 12 trang 8, suy luận tìm ra câu trả lời. Lời giải chi tiết *Sự đối lập về chính trị: – Nước Đức bị chia cắt thành hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau: + Tây Đức: […]

Continue reading


Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức được hình thành như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 6 SGK Lịch sử 12 Dựa vào SGK 12 trang 8 để trả lời Lời giải chi tiết – Tại Hội nghị Pôxđam, ba cường quốc đã khẳng định nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ; tiêu diệt […]

Continue reading


Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta

Giải bài tập Bài 1 trang 9 SGK Lịch sử 12. Quan sát bản đồ và đối chiếu với nội dung đoạn chữ in nhỏ trong sgk 12 trang 5. Lời giải chi tiết Học sinh tự thực hiện. Chú ý: Cần vận dụng kiến thức môn Địa lí để xác định các khu vực […]

Continue reading