BÀI GIẢNG – ĐỌC HIỂU VĂN BẢN BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC – ĂNG GHEN

I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: * Ăng-ghen (1820-1895) – Sinh tại Bác-men (Đức). Là nhà triết học, lí luận chính trị xuất sắc. – Là nhà hoạt động cách mạng của phong trào Quốc tế cộng sản, người bạn chiến đấu thân thiết của Các-mác. – Ăng-ghen đã cùng Các-mác soạn thảo: “Tuyên […]

Continue reading