Phân tích bài thơ Bài ca lưu biệt của Huỳnh Thúc Kháng

Huỳnh Thúc Kháng (1875-1947) đậu tiến sĩ dưới triều Nguyễn, không làm quan. Văn chương lỗi lạc, khí tiết sáng ngời, giàu lòng yêu nước thương dân, suốt đời hi sinh phân đấu cho độc lập, tự do của dân tộc. Cụ là một trong những người cầm đầu phong trào Duy Tân tự cường […]

Continue reading


Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận – Ngắn gọn nhất

Câu 1: – Những nội dung mà bạn học sinh dự định tóm tắt văn bản “Mấy nét về thơ mới trong cách nhìn lại hôm nay” – Huy Cận chưa đầy đủ và chưa bao quát – Chưa chính xác: + Nên sửa thành:  Thơ mới buồn, nỗi buồn thế hệ nhưng không phải […]

Continue reading


Phân tích bài thơ Mồng hai Tết viếng cô Kí của Tú xương

Mùng hai Tết viếng cô Kí là thơ trào phúng hay thơ trữ tình? Là thơ trào phúng đích thực nhưng cũng là thơ trữ tình đích thực. Cười cợt đấy, nhưng trong giọng cười của Trần Tế Xương có cái gì đó nghèn nghẹn vì một nỗi đau đời. Những năm Tú Xương lận […]

Continue reading


Phân tích bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm

I. Mở bài. – Tác giả. Thâm Tâm (1917-1950) là bút danh của Nguyễn Tuấn Trình, quê tại Hải Dương. Sống và viết văn tại Hà Nội. Giá trị nhất của Thâm Tâm là thơ. Tên tuổi Thâm Tâm gắn liền với bài “Tống biệt hành”. Có nhà phê bình thơ đã xếp “Tống biệt […]

Continue reading