Phân tích hoàn cảnh trớ trêu mà nhân vật Hồn Trương Ba đã rơi vào từ khi phải trú ngụ trong thân xác anh hàng thịt – Ngữ văn 12

Trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con người chúng ta luôn luôn phải có sự hài hòa giữa tâm hồn và thể xác. Nếu giữa tâm hồn và thể xác có một sự chênh lệch nào đó thì chúng ta không bao giờ được sống bình yên mà phải luôn luôn trăn trở đầy […]

Continue reading


Phân tích và nêu cảm nghĩ về trích đoạn kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ – Ngữ Văn lớp 12

Những năm tám mươi của thế kỉ XX, kịch của Lưu Quang Vũ đã làm chấn động sân khấu kịch Việt Nam thời đổi mới. Hồn Trương Ba, da hàng thịt là vở kịch đặc sắc nhất của ông, được sáng tác từ năm 1981. nhưng ba năm sau (1984) mới được ra mắt khán […]

Continue reading


Tổng kết phần văn học trang 146 SGK Ngữ văn 10

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG 1. Hệ thống hoá những kiến thức đã học, gồm: – Các bộ phận chủ yếu của văn học Việt Nam. – Những giai đoạn phát triển. – Những đặc điểm lớn về nội dung và nghệ thuật. – Các tác giả tác phẩm tiêu biểu. – Mối quan hệ giữa văn […]

Continue reading


Quan niệm “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn” – Ngữ Văn 12

a.  Khái quát chung:    – Giới thiệu về tác giả, tác phẩm.    – Giới thiệu đoạn trích: chính là lời phát biểu cho một quan niệm sống của nhà văn thể hiện qua những lời nói của hồn Trương Ba với tiên cờ Đế Thích.    b.  Quan niệm sống của nhân vật hồn Trương […]

Continue reading


Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) – Ngắn gọn nhất

III. XÁC ĐỊNH GIỌNG ĐIỆU NGÔN TỪ PHÙ HỢP TRONG VĂN NGHỊ LUẬN Câu 1. Đọc ví dụ (SGK, trang 155) và trả lời câu hỏi: a. Đối tượng nghị luận và nội dung cụ thể của hai đoạn văn trên khác nhau nhưng giọng điệu trong lời văn có điểm tương đồng. Đó là […]

Continue reading


Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) – Ngữ Văn 12

I. XÁC ĐỊNH GIỌNG ĐIỆU NGÔN TỪ PHÙ HỢP TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 1. Đọc bài tập 1 (SGK, trang 155) và trả lời câu hỏi: Đối tượng nghị luận và nội dung cụ thể của hai đoạn văn trên khác nhau nhưng giọng điệu trong lời văn có điểm tương đồng. Đó là sự […]

Continue reading