Soạn văn Từ tượng hình, từ tượng thanh trang 49 SGK Ngữ văn 8

Đọc các đoạn trích trong Lão Hạc của Nam Cao và trả lời câu hỏi:

a) Trong các từ in đậm trên:

– Những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, hoạt động, trạng thái của sự vật là: móm mém, xồng xộc, vật và, rủ rượi, xộc xệch, long sòng sọc.

– Nhừng từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên và con người là: hu hu, ư ử, A.

b) Nhừng từ ngữ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, hoạt động, trạng thái hoặc mô phỏng âm thanh như trên có tác dụng gợi được hình ảnh âm thanh cụ thể, sinh động, có giá trị biểu cảm cao trong văn miêu tả và tự sự.

Nhận xét bài viết