SKKN vận dụng hằng đẳng thức vào giải toán lớp 8

I.Bối cảnh của đề tài:

Trên con đường đi đến cải cách giáo dục thì việc đổi mới phương pháp dạy
học là nhiệm vụ quan trọng mỗi giáo viên phải thực hiện. Để làm được hiệu quả
việc này , nó đòi hỏi người thầy giáo một sự lao động nghệ thuật sáng tạo, tạo ra
những phương pháp phù hợp để hướng dẫn học sinh giải các bài toán nhanh và
chính xác hơn.
II.Lý do chọn đề tài:

Trong chương trình đại số lớp 8 thì chương I “ Phép nhân và phép chia các
đa thức” trong đó có các bài: “Những hằng đẳng thức đáng nhớ”. Với tất cả 3 tiết lí
thuyết và 2 tiết luyện tập thì học sinh phần nào đã hiểu và nắm ñöôïc những kiến
thức cơ bản về những hằng đẳng thức. Nhưng việc nắm chắc và hiểu sâu để sau
này vận dụng vào các kiến thức có liên quan như: Phân tích đa thức thành nhân tử,
tính giá trị của biểu thức, rút gọn biểu thức và xa hơn nữa là các dạng toán như: tìm
cực trị, chứng minh chia hết … cũng được vận dụng những hằng thức rất nhiều. Do
đó mức độ kiến thức mà các em đạt được chưa thể nói là thỏa mãn các yêu cầu
người dạy và người học toán.
Chính vì lí do đó tôi đã lựa chọn vieát saùng kieán kinh nghieäm vôùi ñeà taøi: “
Vận dụng những hằng đẳng thức vào giải toán lôùp 8”
III.Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

-Phạm vi nghiên cứu: Vận dụng những hằng đẳng thức đáng nhớ vào giải
toán
-Đối tượng nghiên cứu: học sinh lớp 8

VI.Mục đích nghiên cứu:

Mục đích việc chọn đề tài là để nâng cao nghiệp vụ công tác bản thân.Bên
cạnh đó cũng trao đổi cùng đồng nghiệp về phương pháp dạy các bài “Những hằng
đẳng thức đáng nhớ” nhằm cung cấp cho học sinh phương pháp học và làm toán,
nắm được kiến thức cơ bản, cách tư duy và phương pháp sử dụng linh hoạt những
hằng đẳng thức vào giải toán. Từ đó tạo nên điều kiện để học sinh học tốt, lĩnh hội
tốt những kiến thức liên quan sau này.
V.Điểm mới trong kết quả nghiên cứu:
-Đề tài đã chỉ ra được những sai lầm mà học sinh trung bình, yếu vướng phải và
cách khắc phục khi vận dụng hằng đẳng thức vào giải toán
-Nâng cao kiến thức toán giúp học sinh khá giỏi kích thích khả năng tư duy, khả
năng quan sát, sáng tạo, rèn cho các em kĩ năng phân tích, tổng hợp, tư duy suy
luận lôgic để giải được các bài toán khó

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1m8n2_x8f07COtMwmWvbT-FolEFaYFsLA/view

Nhận xét bài viết