SKKN phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 3 TUỔI THÔNG QUA DẠY TRẺ LÀM QUEN TÁC PHẨM VĂN HỌC.

Nội dung cơ bản:

  • Phương pháp nghiên cứu sử dụng tài liệu
  • Phương pháp tuyên truyền với các bậc phụ huynh
  • Phương pháp đọc kể diễn cảm
  • Phương pháp trực quan đàm thoại
  • Phương pháp tổng kết rút kinh nghiệm

Link tải tải liệu: https://drive.google.com/file/d/1AAHaOwyynTYSFwCP2gh3t-EPt7997QJX/view

Nhận xét bài viết