SKKN Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ

Đề tài: SKKN Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động tạo môi trường chữ

Nội dung chính của tài liệu

Thực trạng của vấn đề taọ môi trường chữ trong lớp học ở trường mầm Non hiện nay:
* Về phía giáo viên:
– Khi thực hiện chương trình đổi mới hình thức tổ chức dạy trẻ 5 tuổi. Giáo viên thường
quan tâm nhiều đến đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động có chủ đích, chưa chú ý đến
việc tạo môi trường chữ xung quanh trẻ.
+Giáo viên chưa chú ý dạy theo khả năng của trẻ, còn dạy đại trà theo chương trình đã
lên kế hoạch.
+ Ở các mảng tường, các góc chơi lớn, tên các góc chơi chủ yếu để trang
trí lớp học, vì các chữ thường dùng là chữ bay bướm cách điệu không phù hợp với trẻ.
+ Tên các góc thường ghi trực tiếp, không gần gũi với trẻ ( như : góc học tập, góc phân
vai…) không gây được hứng thú cho trẻ.
+Có những tuýp chữ để từ đầu năm, đến cuối năm không thay đổi, vì vậy không tạo được
cảm giác mới mẻ để kích thích tính tò mò khám phá của trẻ.
+Nhiều tuýp chữ chỉ dùng cho người lớn đọc, không có tác dụng với trẻ vì không có hình
ảnh minh hoạ.
+Chữ cho trẻ làm quen chủ yếu là chữ in thường, còn chữ in hoa và chữ in thường chỉ
được giới thiệu qua trong hoạt động có chủ đích, vì vậy chữ in hoa và chữ in thường trẻ
rất hay nhầm lẫn.
+Việc khai thác công nghệ thông tin và trò chơi lấy ý tưởng trong chương trình kidsmart,
chương trình happykis, chương trình tự thiết kế tạo nguồn dữ liệu… là chưa có.
*Về phía trẻ:
-Việc nhận biết làm quen chữ in hoa và chữ in thường là rất yếu.
-Trẻ hoạt động hoàn toàn thụ động, trẻ là người lĩnh hội kiến thức (nghe), còn cô là người
truyền thụ kiến thức ( nói).
– Hầu hết trẻ không nhận được thứ tự của các chữ cái trong từ.
-Trẻ chưa hiểu mối quan hệ giữa từ và lời nói.
*Về phía phụ huynh:
– Chưa phối kết hợp với giáo viên để dạy theo một phương pháp nhất định.

Nhận xét bài viết