SKKN kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 đến 36

Đề bài : Một số kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24- 36 tháng ở Trường mầm non.

Nội dung chính của đề tài:

Phần I: Đặt vấn đề………………………………………………………………. .4
Phần II : Giải quyết vấn đề………………………………………………………. 5
I – Cơ sở lý luận………………………………………………………………….. ..5
II- Thực trạng vấn đề……………………………………………………………… 5
1- Thuận lợi…………………………………………………………………….5
2- Khó khăn……………………………………………………………………6
3- Quá trình điều tra thực tiễn………………………………………………….6
Phần III: Những biện pháp thực hiện đề tài………………………………………..7
I – Giáo dục ngôn ngữ cho trẻ ơ mọi lúc mọi nơi…………………………………..7
II – Giáo dục ngôn ngữ thông qua giờ học khác………………………………….10
Phần IV : Một số trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ…………………………….15
1- Trò chơi 1: Cái gì? Dùng để làm gì?…………………………………………………… …16
2- Trò chơi 2: Con Muỗi…………………………………………………………17
3- Trò chơi 3: Trò chuyện về các PTGT quen thuộc…………………………….17
4- Trò chơi 4: Trò chuyện cùng cô ………………………………………………….18
Phần V : Phối kết hợp với phụ huynh…………………………………………… 19
Phần VI : Kết quả khi thực hiện đề tài……………………………………………19

Tải tài liệu về máy: https://drive.google.com/file/d/1L7TP7RPvQC3GUqQ2WPXRTYu6F2Aaxokt/view

Nhận xét bài viết