Luyện tập Từ tượng hình, từ tượng thanh trang 49 SGK Ngữ văn 8

♦ Bài tập 1
Từ tượng hình, từ tượng thanh trong những câu trích từ tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố: xoàn xoạt, rón rén, bịch, bốp, lẻo khoẻo, (ngã) chỏng quèo
 Bài tập 2
Năm từ tượng hình gợi tả dáng đi.
– đi lù dù
– đi lom khom
– đi lụm khụm
– đi khóm róm
– đi thoăn thoắt
♦ Bài tập 3
– Ha hà: từ gợi tả tiếng cười to, tỏ ra rất khoái chí.
– Hi hi: từ mô phỏng tiếng cười phát ra đằng mũi biểu lộ sự thích thú, có vẻ hiền lành.
– Hô hố: từ mô phỏng tiếng cười to, thô lỗ, gây cám giác khó chịu cho người khác.
– Hơ hớ: từ mô phỏng tiếng cười thoải mái, vui vẻ, không cần che đậy, giữ ý.
♦ Bải tập 4
Đặt câu với các từ tượng hình, tượng thanh sau đây:
– lắc rắc: Mưa lắc rắc không thôi.
– lã chã: Những giọt nước mắt lã chã rơi không sao cầm lại được.
– lấm tấm: Ngoài trời những hạt mưa lấm tấm rơi.
– khúc khuỷu: Đường vào làng tôi khúc khuỷu quanh co.
– lập lòe: Ánh đèn lập lòe như đom đóm ban đêm.
– tích tắc: Đồng hồ tích tắc tích tắc.
– lộp bộp: Mưa rơi xuống tàu chuối lộp bộp.
– lạch bạch: Súng nổ lạch bạch từng tiếng.
– Ồm Ồm: Giọng nói của hắn cứ Ồm Ồm.
– ào ào: Tiếng gió thổi ào ào suốt đêm.
♦ Bài tập 5
Học sinh tự sưu tầm

Nhận xét bài viết