Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á

Giải bài tập Bài 1 trang 35 SGK Lịch sử 12

Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

17/8/1945 Inđônêxia tuyên bố độc lập.
2/9/1945 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
12/10/1945 Lào tuyên bố độc lập.
4/7/1946 Philippin tuyên bố độc lập.
4/1/1948 Miến Điện tuyên bố độc lập.
31/ 8/1957 Mã Lai tuyên bố độc lập.
6/1959 Xingapo tuyên bố quyền tự trị của mình.
20/5/2002 Đông Timo trở thành quốc gia độc lập.

 

Nhận xét bài viết