Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 1 trang 74 SGK Lịch sử 12

Dựa vào kiến thức đã học và tóm lược những sự kiện chính nhất.

Lời giải chi tiết

Niên biểu

Sự kiện

1945 – 1991 – Trật tự hai cực Ianta ra đời

– Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh.

– Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản lần lượt trở thành những trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

– Chiến tranh lạnh diễn ra gây nên tình trạng căng thẳng trong quan hệ quốc tế.

– Cuộc cách mạng Khoa học – kĩ thuật mang lại những thành tựu quan trọng đối với nhân loại, ra đời xu thế “toàn cầu hóa”.

1991 – 2000 – Trật tự hai cực tan rã.

– Thế giới phát triển theo xu thế mới.

– Ở nhiều nơi trên thế giới vẫn diễn ra các cuộc xung đột.

 

Nhận xét bài viết