Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 2 trang 25 SGK Lịch sử 12

Dựa vào sgk trang 20 – 24 để trả lời.

Lời giải chi tiết

THỜI GIAN

SỰ KIỆN

1/10/1949 Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới.
1953 – 1957 Thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên
1959 – 1978 Thời kỳ kinh tế không ổn định, đất nước có nhiều biến động.
Từ năm 1978 – 2000 Tiến hành cải cách mở cửa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Chú ý: lựa chọn những sự kiện chính nhất để thống kê.

Nhận xét bài viết