Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991

Giải bài tập Bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 12

Dựa vào sgk bài 2 để lập bảng sự kiện.

Lời giải chi tiết

THỜI GIAN

SỰ KIỆN

1945- 1950 Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai
1944 – 1950 Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.
8 – 1 – 1949 Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập.
1950 – đầu những năm 70 Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
1950 – 1975 Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước Đông Âu.
1973 Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng dầu mỏ nghiêm trọng
Tháng 3-1985 M.Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo nhà nước Liên Xô, đưa ra đường lối cải tổ
Tháng 8-1991 Đảo chính M.Goocbachop thất bại
Ngày 25 – 12-1991 chế độ XHXN ở Liên Xô sụp đổ cùng với sự tan rã của Liên Bang Cộng hòa XHCN Xô viết.
Ngày 28 – 6 – 1991 Hội đồng tương trợ kinh tế tuyên bố giải thế
Ngày 1 – 7 – 1991 Tổ chức hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động

 

Nhận xét bài viết