Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 38 SGK Lịch sử 12

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 36, 37 để lập bảng.

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

1952 – 1953 Vương triều Pharúc bị lật đổ, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập.
1952 Nhân dân Libi giành được độc lập.
1954–1962 Nhân dân Angiêri giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp.
1960 17 nước châu Phi tuyên bố giành độc lập.
1975 Nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha.
18/4/1980 Nhân dân Nam Rôđêdia tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Dimbabuê.
21/3/1990 Namibia tuyên bố độc lập sau khi thoát khỏi sự thống trị của Nam Phi.
11/1993 Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ.
4/1994 Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

Chú ý:

Lựa chọn những sự kiện chính nhất, có ý nghĩa quan trọng trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh.

Nhận xét bài viết