Hình học 8 chương 4 bài 7 Hình chóp đều và hình chóp cụt

Ta đã biết thế nào là hình lăng trụ đứng.Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một dạng hình mới của hình học không gian. Đó là hình gì ta sẽ biết được ở trong bài này:

Nội dung chính của slide hình chóp cụt

  • Làm quen với hình chóp cụt và hình chóp đều
  • Giảng bằng slide powpoint.

Link tải về máy: https://drive.google.com/file/d/1RROyqc5YoASWxmzA07wD_lRKiWTE_YNE/view

Nhận xét bài viết