Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta

Giải bài tập Bài 1 trang 9 SGK Lịch sử 12.

Quan sát bản đồ và đối chiếu với nội dung đoạn chữ in nhỏ trong sgk 12 trang 5.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hiện.

Chú ý: Cần vận dụng kiến thức môn Địa lí để xác định các khu vực ảnh hưởng của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

Nhận xét bài viết