Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 172 SGK Sinh học 12

Đề bài

Hãy nêu những nguyên nhân gây nên sự biến động số lượng cá thể của các quần thể theo chu kỳ và không theo chu kỳ (trong các ví dụ đã nêu ở phần I) theo gợi ý ở bảng 39.

Quần thể

Nguyên nhân gây biến động quần thể

Cáo ở đồng rêu phương bắc Phụ thuộc vào số lượng con mồi là chuột lemmut
Sâu hại mùa màng  
…*

Lời giải chi tiết

 

Quần thể

Nguyên nhân gây biến động quần thể

Cáo ở đồng rêu phương bắc Phụ thuộc vào số lượng con mồi là chuột lemmut
Sâu hại mùa màng Khí hậu ấm áp
Quần thể chim cu gáy Lượng thức ăn tăng vào mùa thu hoạch lúa, ngô
Quần thể thỏ ở Australia Biến động do dịch bệnh
Rừng chàm U Minh Thượng Biến động do cháy rừng

 

Nhận xét bài viết