Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 164 SGK Sinh học 12

Đề bài

Điều gì sẽ xảy ra với quần thể cá quả (cá lóc) nuôi trong ao khi mật độ cá thể tăng quá cao?

Lời giải chi tiết

Khi mật độ tăng quá cao, môi trường không đáp ứng được nhu cầu của tất cả các cá thể, cạnh tranh giữa các cá thể tăng,làm giảm tỷ lệ sinh sản, tỷ lệ tử vong tăngđể đưa mật độ cá thể về mức ổn định.

Nhận xét bài viết