Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 157 SGK Sinh học 12

Đề bài

Quan sát hình 36.2, 36.3 và 36.4 kết hợp với những nội dung đã học, hãy nêu những biểu hiện và ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể vào bảng 36.

Biểu hiện của quan hệ hỗ trợ

Ý nghĩa

Hỗ trợ giữa các cá thể trong nhóm cây bạch đàn Các cây dựa vào nhau nên chống đỡ được gió bão
Các cây thông nhựa liền rễ nhau  
Chó rừng hỗ trợ nhau trong đàn  
…*  

Lời giải chi tiết

Biểu hiện của quan hệ hỗ trợ

Ý nghĩa

Hỗ trợ giữa các cá thể trong nhóm cây bạch đàn Các cây dựa vào nhau nên chống đỡ được gió bão
Các cây thông nhựa liền rễ nhau Cây này hỗ trợ cây khác về mặt dinh dưỡng
Chó rừng hỗ trợ nhau trong đàn Giúp săn mồi tốt hơn, săn được con mồi lớn
Bồ nông xếp thành hàng kiếm mồi Băt được nhiều cá hơn đi kiếm ăn riêng rẽ

 

Nhận xét bài viết