Giải bài tập câu 3 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Liệt kê một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ của Word.

Lời giải:

Một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ Word đó là :

–   Thanh tiêu đề: chứa tên của tệp văn bản. Tên tệp mới tạo ngầm định là Document1.doc;

–   Thanh bảng chọn;

–   Thanh công cụ chuẩn;

–   Thanh công cụ định dạng;

–   Thước: thước ngang và thước dọc;

–   Vùng soạn thảo: vùng để nhập văn bản;

–   Thanh cuộn: cuộn ngang và cuộn dọc;

–   Thanh công cụ vẽ;

–   Thanh trạng thái.

Nhận xét bài viết