Giải bài tập Bài 1 trang 170 SGK Sinh 12

Đề bài

Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư.

Lời giải chi tiết

Các khái niệm:

– Sức sinh sản: là khả năng sinh ra các cá thể mới của quần thể trong một khoảng thời gian.

– Mức độ tử vong: là số lượng cá thể của quần thể bị chết trong một khoảng thời gian.

–  Di cư: là hiện tượng một số cá thể rời bỏ quần thể của mình chuvển sang sống ở quần thể bên cạnh hoặc di chuyển đến nơi ở mới.

– Nhập cư: là hiện tượng một số cá thể nằm ngoài quần thể chuyển tới sống trong quần thể.

Nhận xét bài viết