Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 10 cấp trường có đáp án

Sở giáo dục đào tạo nghệ an trường THPT Con Cuông: Đề thi học sinh giỏi cấp trường khối 10 năm 2015 – 2016 môn toán

Tuy là một mã đề thi cũ tuy nhiên bạn cũng có thể thử sức mình và giúp đa dặng hóa vốn kiến thức đang có. Tài liệu không có lời giải chi tiết mà chỉ có đáp án cuối cùng mà thôi.

Nội dung cơ bản: Bao gồm 6 câu với thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề.

  1. Tìm nghiệm và giải phương trình x1, x2
  2. Gải phương trình cho trước.
  3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
  4. Tính giá trị biểu thức sin, cos
  5. Xác định điểm trên tam giác
  6. Viết phương trình tam giác

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1uuySfHSgJmXWIYCyVpmYt4P1oeGR-WT2/view

Nhận xét bài viết