Câu 2 trang 181 SGK Công nghệ 10

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những công việc gì?

Trả lời:

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh là khâu quan trọng, nó góp phần thực hiện các mục tiêu xác đinh của doanh nghiệp và biến các kế hoạch của doanh nghiệp thành những kết quả thực tế.

Gồm các công việc:

– Phân chia nguồn lực của doanh nghiệp

– theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh

Nhận xét bài viết