Bài 1 trang 127 SGK Công Nghệ 6

Thu nhập của gia đình là gì và có những loại thu nhập nào ?

Hướng dẫn trả lời 

Thu nhập của gia đình là tập hợp các khoản thu bằng tiền và hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra .

Có những loại thu nhập

Thu nhập bằng tiền : Tiền lượng, tiền thưởng ,tiền công , tiền lãi bán hàng , tiền tiết kiệm, các khoản tiền trợ cấp xã hội ,tiền báo sẳn phẩm …

Thu nhập bằng hiện vật : Các sản phẩm tự sản xuất ra như thóc, ngô ,khoai ,sắn ,rau ,hoa quả ,gia súc ,gia cầm ….

Nhận xét bài viết