SKKN kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 đến 36

Đề bài : Một số kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24- 36 tháng ở Trường mầm non. Nội dung chính của đề tài: Phần I: Đặt vấn đề………………………………………………………………. .4 Phần II : Giải quyết vấn đề………………………………………………………. 5 I – Cơ sở lý luận………………………………………………………………….. ..5 II- Thực trạng vấn […]

Continue reading