SKKN vận dụng hằng đẳng thức vào giải toán lớp 8

I.Bối cảnh của đề tài: Trên con đường đi đến cải cách giáo dục thì việc đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ quan trọng mỗi giáo viên phải thực hiện. Để làm được hiệu quả việc này , nó đòi hỏi người thầy giáo một sự lao động nghệ thuật sáng tạo, […]

Continue reading


Slide bài giảng đại số 8 phân tích đa thức thành nhân tử

Tài liệu: Slide bài giảng đại số 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Nội dung tài liệu KIỂM TRA BÀI CŨ HS1 :1. Thực hiện phép tính: x(x-2) – 2(x-2) 2. Phân tích đa thức thành nhân tử: x(x-2) – 2(x-2) HS2: Điền dấu phép tính hoặc […]

Continue reading


SKKN một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi

Đề tài: SKKN một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện diễn cảm Nội dung chính của tài liệu Ngay từ khi còn nằm nôi, trẻ đã được nghe tiếng ru ầu ơ của bà, của mẹ. Chính từ những cánh đồng xanh ngút […]

Continue reading