Home / Vật lý / Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này

Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này

Bài 1. Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này.

Hướng dẫn giải:

Công thức về thấu kính:

1/f=1/d+1/d

f  > 0: thấu kính hội tụ

f < 0: thấu kính phân kì

d > 0: vật thật ; d < 0 vật ảo

d’ > 0: ảnh thật; d’ < 0: ảnh ảo

k=d′/d

d’ > 0 và d > 0 : vật thật, ảnh thật

⇒ k < 0 : vật và ảnh ngược chiều

d’ < 0 và d > 0 : vật thật, ảnh ảo

⇒ k > 0: vật và ảnh cùng chiều

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Giải bài tập 5 trang 223 sgk vật lý 11

Bài 5. Hãy cho biết những nguyên nhân nào có thể gây nên sai số ngẫu …