Lớp 12

Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – Ngắn gọn nhất

Câu 1. Đọc đoạn trích truyện ngắn Lão Hạc (SGK, trang 180). Phân tích sự đổi vai và luân phiên lượt lời của hoạt động giao tiếp trong đoạn trích. Những đặc điểm của hoạt động giao tiếp ở dạng ngôn ngữ nói thể hiện qua những chi tiết nào? …

Đọc tiếp »

Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ – Ngắn gọn nhất

Câu 1: Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình đơn lập. a. Nguồn gốc: tiêng Việt thuộc: – Họ: ngôn ngữ Nam Á – Dòng ngôn ngữ Môn – Khơmer – Nhánh: tiếng Việt – Mường chung b. Các thời kì trong lịch sử: – …

Đọc tiếp »

Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ – Ngữ Văn 12

I. TỐNG KẾT VÊ NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ ĐƠN LẬP HS kẻ bảng và điền nhừng thông tin đã học theo mẫu: Đặc điếm của loại hình ngôn ngữ đơn lập Nguồn gốc và lịch sử phát …

Đọc tiếp »

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học – Ngắn gọn nhất

Câu 1: Cơ sở xuất hiện và nội dung cụ thể từng giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ của văn học. * Giá trị nhận thức – Cơ sở của giá trị nhận thức: Giá trị nhận thức là khả năng của văn học có thể đáp ứng được …

Đọc tiếp »

Các tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi đều viết về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hãy so sánh để làm rõ những khám phá, sáng tạo riêng của từng tác phẩm trong việc thể hiện của chủ đề chung đó

a. Những khám phá, sáng tạo của Nguyễn Trung Thành trong Rừng xà nu. –   Chọn một loại cây rất gần gũi với đời sống của đồng bào Tây Nguyên và xây dựng hình ảnh ấy thành biểu tượng đẹp đẽ, đặc sắc, tiêu biểu cho sức sống mãnh liệt …

Đọc tiếp »