Home / Văn mẫu – Thư viện văn mẫu lớp 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hay

Văn mẫu – Thư viện văn mẫu lớp 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hay

phân tích 8 câu đầu bài tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

“Chinh phụ ngâm khúc” bằng chữ Hán của Đặng Trần Côn,một danh sĩ hiếu học,tài ba sống vào khoảng nửa đầu thế kỉ XVIII, là một kiệt tác trong nền văn học cổ điển Việt Nam-đã được sự hóa thân kì diệu qua bản tương truyền của nữ sĩ Đoàn …

Đọc tiếp »

Phân tích tính cách anh hùng của từ hải qua đoạn trích” chí khí anh hùng” của nguyễn du

Đoạn trích Chí khí anh hùng từ câu 2213 đến câu 2230 trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, nói về Từ Hải, một hình tượng nhân vật lí tưởng thể hiện ước mơ lãng mạn về một người anh hùng có những phẩm chất, phi thường. Rơi …

Đọc tiếp »

Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – Ngắn gọn nhất

Câu 1. Đọc đoạn trích truyện ngắn Lão Hạc (SGK, trang 180). Phân tích sự đổi vai và luân phiên lượt lời của hoạt động giao tiếp trong đoạn trích. Những đặc điểm của hoạt động giao tiếp ở dạng ngôn ngữ nói thể hiện qua những chi tiết nào? …

Đọc tiếp »

Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ – Ngắn gọn nhất

Câu 1: Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình đơn lập. a. Nguồn gốc: tiêng Việt thuộc: – Họ: ngôn ngữ Nam Á – Dòng ngôn ngữ Môn – Khơmer – Nhánh: tiếng Việt – Mường chung b. Các thời kì trong lịch sử: – …

Đọc tiếp »

Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ – Ngữ Văn 12

I. TỐNG KẾT VÊ NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ ĐƠN LẬP HS kẻ bảng và điền nhừng thông tin đã học theo mẫu: Đặc điếm của loại hình ngôn ngữ đơn lập Nguồn gốc và lịch sử phát …

Đọc tiếp »

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học – Ngắn gọn nhất

Câu 1: Cơ sở xuất hiện và nội dung cụ thể từng giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ của văn học. * Giá trị nhận thức – Cơ sở của giá trị nhận thức: Giá trị nhận thức là khả năng của văn học có thể đáp ứng được …

Đọc tiếp »