Home / Công nghệ / Trình bày các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn cưỡng bức

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn cưỡng bức

Câu 12 trang 164 SGK Công nghệ 11: Trình bày các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

Trả lời:

Cấu tạo:

– Cácte dầu.  Lưới lọc dầu.  Bơm dầu

– Van an toàn bơm dầu.

Bầu lọc dầu

– Van khống chế lượng dầu qua két

– Két làm mát dầu.

Đồng hồ áp suất dầu

– Đường dầu chính

– Đường dầu đến bôi trơn trục khuỷu

– Đường dầu đến bôi trơn các bộ phận khác.

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

Câu 17 trang 164 SGK Công nghệ 11: Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung …