Home / Tin học văn phòng (page 2)

Tin học văn phòng

Phân tích dữ liệu với các PivotTable

Chương 14 – Phân tích dữ liệu với PivotTable 14.1. PivotTable là gì? Để hiểu các PivotTable, bạn cần xem cách chúng tương thích với những tính năng phân tích dữ liệu khác của Excel như thế nào. Phân tích dữ liệu có nhiều mức độ phức tạp. Mức độ …

Đọc tiếp »

Các dạng biểu đồ trong Excel

Xin gửi các bạn một số dạng biểu đồ thông dụng trong Excel, mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm vào các bài sau. Box Plot Dùng nhiều trong nghiên cứu tiếp thị, nghiên cứu thị trường Bubble Chart Bubble Chart được dùng nhiều trong nghiên cứu thị trường, phân …

Đọc tiếp »

Excel’s Math Functions – Các Hàm về Toán học

Danh mục các hàm toán học ABS (number): Tính trị tuyệt đối của một số (giá trị tuyệt đối của một số là số luôn luôn dương).CEILING (number, significance) : Làm tròn lên một số (cách xa khỏi số 0) đến bội số gần nhất của significance. COMBIN (number, number_chosen) : Trả về số tổ hợp …

Đọc tiếp »