Home / Tin học văn phòng

Tin học văn phòng

Excel’s Financial Function – Các Hàm Tài Chính

Hàm ACCRINT() Tính lãi gộp cho một chứng khoán trả lãi theo định kỳ. Cú pháp: = ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis, calc_method) Issue : Ngày phát hành chứng khoán. First_interest : Ngày tính lãi đầu tiên của chứng khoán. Settlement : Ngày tới hạn của chứng khoán. Ngày này phải là một ngày sau ngày phát …

Đọc tiếp »

Hàm Subtotal trong Excel

Hàm SUBTOTAL Hàm SUBTOTAL là một hàm rất linh hoạt nhưng cũng là một trong các hàm hơi khó sử dụng của Excel. Điều khó hiểu thứ nhất chính là cái tên của nó vì nó thực sự làm được nhiề thứ hơn ý nghĩa của tên hàm. Đối số …

Đọc tiếp »

Công cụ Database Query trong excel

Topic này sẽ trao đổi về cách trao đổi dữ liệu giữa Excel và Access thông qua Microsoft Query 1/ Nhập các mẩu tin từ cơ sở dữ liệu là Access : Giả sử bạn có hàng ngàn mẩu tin cơ sở dữ liệu Access, bây giờ, bạn muốn đưa …

Đọc tiếp »