Home / Tin học

Tin học

Câu 2 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất. Lời giải: Cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất: Đó là nháy đúp biểu tượng của Word trên màn hình nền. Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Đọc tiếp »

Câu 1 trang 144 SGK Tin học 10

Internet là gì? Trả lời: Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. . Intemet đảm bảo cho mọi người khả năng thâm nhập đến nhiều nguồn thông tin …

Đọc tiếp »

Câu 4 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Theo em, tại sao không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu? Lời giải: Không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu vì nếu để dấu cách trước chấm câu, sẽ làm chấm câu không nổi bật, khó thấy, và nghệch ngỡm. Hãy like để ủng hộ …

Đọc tiếp »

Câu 5 trang 140 SGK Tin học 10

Nêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách. Trả lời: Hai loại mô hình mạng đó là: – Mô hình ngang hàng: Tất cả các máy tính đều bình đẳng với nhau nghĩa là mỗi máy vừa có thể cung cấp trực tiếp tài …

Đọc tiếp »

Câu 3 trang 84 SGK Tin học 7

Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu  Lời giải : Các bước tạo biểu đồ : B1: Chọn 1 ô trong miền có dữ liệu cần biểu diễn bằng biểu đồ. B2: Nháy nút Chart Wizard. Chương trình bảng tính sẽ hiển …

Đọc tiếp »

Câu 6 trang 78 SGK Tin học lớp 8

Viết chương trình sử dụng biến mảng để giải quyết bài toán nêu ở ví dụ 1. Lời giải :  uses crt; var x:array[1..100] of real; n,i:byte; dlc,xtb:real; BEGIN clrscr; write(‘Nhap so ho gia dinh= ‘);readln(n); xtb:=0; for i:=1 to n do begin write(‘Muc thu nhap cua ho gia dinh thu ‘,i,’= ‘); readln(x[i]); xtb:=xtb+x[i]; end; xtb:=xtb/n; writeln(‘——————————————————-‘); writeln(‘=> Thu nhap trung binh cua cac ho: ‘); writeln(xtb:16:2); …

Đọc tiếp »

Câu 2. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện Trả lời: Một số ưu điểm chính của đa phương tiện ở khía cạnh sử dụng: – Đa phương tiện thể hiện thông tin tốt hơn; – Đa phương tiện thu hút sự chú ý hơn; – Thích hợp …

Đọc tiếp »