Home / Lịch sử / Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở địa phương em

Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở địa phương em

Dựa vào kiến thức thực tế, sách báo ở địa phương hoặc tài liệu internet để trả lời.

Lời giải chi tiết

HS tự tìm hiểu.

Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Nhận xét bài viết

Kiểm tra lại

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931

Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, nhận xét. Lời giải chi tiết …