Home / Chuyên mục: Tư tưởng HCM

Chuyên mục: Tư tưởng HCM

Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người

a) Con người được nhìn nhận như mặt chỉnh thể –  Hồ Chí Minh xem xét con người như một chỉnh thể thống nhất về tâm lực, thế lực và các hoạt động của nó. Con người luôn có xu hướng vươn lên cái Chân – Thiện – Mỹ mặc …

Đọc tiếp »