Home / Chuyên mục: Tin học lớp 9

Chuyên mục: Tin học lớp 9

Câu 2. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện Trả lời: Một số ưu điểm chính của đa phương tiện ở khía cạnh sử dụng: – Đa phương tiện thể hiện thông tin tốt hơn; – Đa phương tiện thu hút sự chú ý hơn; – Thích hợp …

Đọc tiếp »

Câu 3. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện Trả lời: Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gòm: – Văn bản – Hình ảnh – Ảnh động – Âm thanh – Phim (đoạn phim) – Các tương tác. Hãy like để ủng hộ chúng …

Đọc tiếp »

Câu 3. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame trên thanh công cụ của phần mềm Beneton Movie Gif Trả lời: – Nút lệnh Add Frame(s) : Thêm ảnh mới vào ảnh động, ảnh tĩnh sẽ được thêm vào cuối dãy hình hiện thời; …

Đọc tiếp »

Câu 4. Trang 138 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt để các ảnh khác nhau được hiển thị với khoảng thời gian khác nhau không? Nếu có thể thì thực hiện như thế nào? Trả lời: Có. Sử dụng Delay trong hộp thoại Beneton Movie Gif …

Đọc tiếp »

Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản trên màn hình vừa nghe nhạc bằng phần mềm chơi nhạc được phát qua loa. Những thông tin em thu nhận được có phải đa phương tiện không? Trả lời: Những thông tin trên …

Đọc tiếp »

Câu 1. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động Trả lời: – Ảnh tĩnh là một tranh, ảnh thể hiện cố định một nội dung nào đó. – Ảnh động là sự kết hợp và thể hiện của nhiều ảnh tĩnh trong khoảng thời gian ngắn. – …

Đọc tiếp »

Câu 5. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống Trả lời: Một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội: – Trong nhà trường; – Trong khoa học; – Trong y học; – Trong thương …

Đọc tiếp »

Câu 2. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif Trả lời: – Ghép các ảnh tĩnh thành dãy và thay đổi thứ tự của các ảnh trong dãy, thêm hoặc bớt khỏi dãy. – Đặt thời gian xuất hiện của mỗi ảnh tĩnh trong dãy. Hãy …

Đọc tiếp »

Câu 4. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản Trả lời: – Các phần mềm đồ họa Microsoft Paint, Corel Draw,…; – Các phần mềm FontCreator, Fontographer, MetaFont,… – Các phần mềm Easy MP3 Recorder, Audio Sound Recorder,… – …

Đọc tiếp »