Home / Chuyên mục: Tin học lớp 6 (page 2)

Chuyên mục: Tin học lớp 6

Câu 4 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Điền từ đúng vào các chỗ trống (…) trong các câu sau đây: *…….gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là….. *…..Thanh công cụ gồm các *…..Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới Lời giải: * Bảng chọn gồm các lệnh được …

Đọc tiếp »

Câu 6 trang 75 SGK Tin học lớp 6

Để soạn thảo và hiển thị văn bản chữ Việt trên máy tính ta cần thêm các công cụ hỗ trợ gì? Lời giải: Để soạn thảo và hiển thị văn bản chữ Việt trên máy tính ta cần thêm phần mềm gõ chữ Việt và các phông chữ Việt. …

Đọc tiếp »

Câu 2 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Em hãy cho biết máy tính sẽ xác định câu dưới đây gồm những từ nào? “Ngày nay khi soạn thảo văn bản,chúng ta thường sử dụng máytính.” Lời giải: Máy tính (Word) phân biệt các từ sau đây: “Ngày”, “nay”, “khi soạn”, ‘’thảo’’, “văn’’, “bản, chúng”, “ta’’ , “thường”, …

Đọc tiếp »

Câu 5 trang 82 SGK Tin học lớp 6

Em có thể khôi phục (Undo)bao nhiêu thao tác trước đó : A. Chỉ được một thao tác . B. 16 Thao tác C. Nhiều hơn 16 thao tác Lời giải: Đáp án đúng là C : Theo mặc định thì số lần Undo tối đa trong Word là 16 lần, …

Đọc tiếp »

Câu 6 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có trong văn bản không? Vì sao? Lời giải: …

Đọc tiếp »

Bài tập câu 1 trang 67 SGK Tin học lớp 6

Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản. Lời giải: Một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản, đó là: làm bài tập, vẽ hình,… trên lớp và ở nhà. Hãy …

Đọc tiếp »

Câu 3 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Làm thế nào để biết một phần văn bản viết phông chữ gì? Lời giải: Đưa con trỏ chuột về đoạn văn bản đó sau đó nhìn trên thanh cộng cụ hiển thì font tên là gì Như hình trên đang hiển thị font Verdana Hãy like để ủng hộ …

Đọc tiếp »

Câu 3 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Thực hiện các thao tác sau đây và cho nhận xét về kết quả: * Nháy đúp chuột trên một từ; * Nhấn giữ phím Ctrl và nháy (hay nháy đúp) chuột trên một câu; * Đưa con trỏ chuột sang lể trái văn bản đến khi con trỏ có …

Đọc tiếp »

Câu 5 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Để mở một văn bản đã lưu trên máy tính em dùng nút lệnh A. Save  B. New   C. Open   D. Copy  Đáp án đúng là C . Open Để lưu văn bản trên máy tính em sử dụng nút lệnh A. Save  B. New   C. Open   D. …

Đọc tiếp »