Home / Chuyên mục: Tin học lớp 6

Chuyên mục: Tin học lớp 6

Câu 2 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất. Lời giải: Cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất: Đó là nháy đúp biểu tượng của Word trên màn hình nền. Hãy like để ủng hộ chúng tôi:

Đọc tiếp »

Câu 4 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Theo em, tại sao không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu? Lời giải: Không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu vì nếu để dấu cách trước chấm câu, sẽ làm chấm câu không nổi bật, khó thấy, và nghệch ngỡm. Hãy like để ủng hộ …

Đọc tiếp »

Câu 1 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo văn bản. Lời giải: Sự giống nhau và khác nhau về chức nãug cúa phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo vãn bản: – Sự giống nhau: Cả hai phím …

Đọc tiếp »

Câu 2 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau: Nút   dùng để định dạng kiểu chữ …………….. Nút   dùng để định dạng kiểu chữ …………….. Nút   dùng để định dạng kiểu chữ …………….. Lời giải: Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in đậm Nút   dùng để định dạng kiểu …

Đọc tiếp »

Câu 1 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào? Lời giải: Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con chữ, số, kí hiệu), các đoạn văn bản và đối tượng khác trên trang. Định dạng …

Đọc tiếp »

Câu 3 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Đánh dấu các câu đúng: □ Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em phải trình bày văn bản ngay khi gõ nội dung văn bản. □ Khi gõ nội dung văn bản, máy tính tự động xuống dòng dưới khi con trỏ soạn thảo đã tới lề phải. …

Đọc tiếp »

Câu 2 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste. Lời giải: Tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste: * Lệnh Copy: dùng để sao chép phần văn bản đã có sang một vị trí khác có cùng nội dung; * Lệnh Cut: dùng để di chuyển phần văn …

Đọc tiếp »

Câu 1 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu các thành phần cơ bản của văn bản. Lời giải: Các thành phần cơ bản của văn bản là từ, câu và đoạn văn. Ngoài ra, khi soạn thảo văn bản trên máy tính em còn có: 1. Kí tự: Kí tự là con chữ, số, kí hiệu,… Kí …

Đọc tiếp »

Câu 5 trang 75 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột. Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo có di chuyển theo không? Lời giải: * Sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn …

Đọc tiếp »