Home / Chuyên mục: Tin học lớp 10

Chuyên mục: Tin học lớp 10

Câu 1 trang 144 SGK Tin học 10

Internet là gì? Trả lời: Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. . Intemet đảm bảo cho mọi người khả năng thâm nhập đến nhiều nguồn thông tin …

Đọc tiếp »

Câu 5 trang 140 SGK Tin học 10

Nêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách. Trả lời: Hai loại mô hình mạng đó là: – Mô hình ngang hàng: Tất cả các máy tính đều bình đẳng với nhau nghĩa là mỗi máy vừa có thể cung cấp trực tiếp tài …

Đọc tiếp »

Câu 1 trang 140 SGK Tin học 10

Mạng máy tính là gì? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính. Trả lời: Mạng máy tính và một số lợi ích của nó: Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể …

Đọc tiếp »

Câu 6 trang 140 SGK Tin học 10

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN. Trả lời: Sự giống và khác nhau của LAN và WAN i) Giống nhau – Mạng LAN và mạng MAN đều là hai mạng được phân loại dưới góc độ địa lý – Mạng cục bộ (LAN …

Đọc tiếp »

Câu 4 SGK Tin học 10 trang 144

Hãy giới thiệu giao thức TCP/IP. Trả lời: Các trường trong địa chỉ IP dưới dạng kí tự, tính từ phải sang bao gồm: Nhóm trường cuối cùng,bên phải là viết tắt (gồm hai kí tự) của tên nước hay tổ chức quản lí như: vn (Việt Nam), jp (Nhật …

Đọc tiếp »

Câu 3 trang 144 SGK Tin học 10

Em biết gì về địa chỉ IP và tên miền? Trả lời: Để có thể thực hiện việc truyền tin giữa các máy trên mạng, mỗi máy tính trên mạng Internet đều có một tên riêng và một địa chỉ (dạng số) tương ứng gọi là các địa IP. Địa …

Đọc tiếp »

Câu 7 trang 140 SGK Tin học 10

Điều kiện để các để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau là gì? Em biết gì về giao thức? Trả lời: Để các máy tính trong mạng giao tiếp với nhau cần phải có bộ giao thức truyền thông TCP/IP là bộ giao thức được phổ …

Đọc tiếp »

Câu 4 trang 140 SGK Tin học 10

Hãy mô tả các kiểu kết nối máy tính trong mạng. Trả lời: Các kiểu kết nối các máy tính trong mạng có dây: đường thẳng, vòng, hình sao. Kiểu đường thẳng (Bus): Dùng một trục cáp nọi tất cả các máy tính trong mạng theo một hàng Kết nối …

Đọc tiếp »