Home / Chuyên mục: Sinh học lớp 9

Chuyên mục: Sinh học lớp 9

Bài 1,2, trang 177, SGK Sinh học lớp 9

1.Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thể nào? –     Tài nguyên không tái sinh là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng bị cạn kiệt dần, như tài nguyên khoáng sản. –     Tài nguyên tái sinh là nguồn tài nguyên sau khi …

Đọc tiếp »

Bài 5,6,trang 190 SGK Sách Sinh học lớp 9

5.Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô vuông ở sơ đồ chuỗi thức ăn dưới dây và giải thích 6.Trình bày những hoạt động tiêu cực và tích cực của con người đối với môi trường? – Những hoạt động tiêu cực của con người đối với …

Đọc tiếp »

Bài 9,10, trang 190, SGK Sinh học lớp 9

9.Vì sao cần bảo vệ các hệ sinh thái? Nêu các biện pháp bảo vệ và duy trì sự đa dạng của các hệ sinh thái. –     Cần bảo vệ các hệ sinh thái vì: + Hệ sinh thái rừng góp phần điều hòa khí hậu, giữ cán bằng sinh …

Đọc tiếp »

Bài 3,4,trang 183, SGK Sinh học lớp 9

3.Vì sao cần bảo vệ sinh thái biển? Biện pháp báo vệ? –     Cần bảo vệ hệ sinh thái biển vì: Các loài động vật trong hệ sinh thái biển rất phong phú, là nguồn thức ăn giàu đạm chủ yếu của con hgười. Tuy nhiên, tài nguyên sinh vật …

Đọc tiếp »

Bài 1,2,trang 179, SGK Sinh học lớp 9

1.Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã? Có hai biện pháp chủ yếu là bảo vệ tài nguyên sinh vật và cải tạo các hệ sinh thái đã bị thoái hóa. –     Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã: + Bảo …

Đọc tiếp »

Bài 7,8,trang 190, SGK Sinh học lớp 9

7.Vì sao nói ô nhiễm môi trường chủ yếu do hoại động của con người gây ra? Nêu những biện pháp hạn chế ô nhiễm. –     Nói ô nhiễm môi trường chủ yếu do hoạt động của con người gây ra vì ô nhiễm môi trường do nguyên nhân từ …

Đọc tiếp »

Bài 1,2 trang 183, SGK Sinh học lớp 9

1.Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trèn Trái Đất, lấy ví dụ. Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đât: –     Hệ sinh thái trên cạn, gồm + Các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng lá rộng rụng lá theo mùa, rừng …

Đọc tiếp »