Home / Chuyên mục: Sinh học lớp 7

Chuyên mục: Sinh học lớp 7

Câu 1, 2 trang 199 sgk sinh học lớp 7

Câu 1: Địa phương em thường nuôi những động vật nào? Hướng dẫn trả lời: Hầu hết các địa phương Việt Nam đều nuôi các loại gia súc (trâu, bò, dê, lợn,…), gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng…), cá, tôm, ba ba, lươn,… Các hình thức nuôi tùy thuộc vào …

Đọc tiếp »

Bài 1, 2 trang 195 sgk sinh học lớp 7

Câu 1: Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học. Hướng dẫn trả lời: Câu 2: Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học. Cho ví dụ. Hướng dẫn trả lời: *Ưu điểm: Sử dụng đấu tranh sinh học đã mang lại những hiệu …

Đọc tiếp »

Ôn tập lý thuyết Sinh học lớp 7

I – TIẾN HOÁ CỦA GIỚI ĐỘNG VẬT Động vật hiện nay được biết khoảng 1,5 triệu loài. Trong quá trình tiến hoá, động vật tiến hoá từ chồ cơ thể chi gồm một tế bào (động vật đơn bào như trùng roi, trùng biến hình) đến động vật có …

Đọc tiếp »

Bài 1, 2 trang 191 sgk sinh học lớp 7

Câu 1: Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Hướng dẫn trả lời: Số loài động vật ở môi trường nhiệt đới cao hơn hẳn so với tất cả những môi trường …

Đọc tiếp »