Home / Chuyên mục: sinh học lớp 6

Chuyên mục: sinh học lớp 6

Lý thuyết cấu tạo tế bào thực vật

Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Hình dạng, kích thước của các tế bào thực vật khác nhau. nhưng chúng đều gồm các thành phần sau :vách tế bào (chỉ có ở tế bào thực vật ), màng sinh chất, chất tế bào, nhân …

Đọc tiếp »

Bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Sinh 6

Câu 1. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ? Trả lời: Dựa vào số đo và hình dạng của các tế bào thực vật, ta thấy: các loại tế bào khác nhau (tế bào rễ, tế bào thân, tế bào lá…) thì có …

Đọc tiếp »

Bài 1, 2 trang 19 SGK Sinh 6

Câu 1. Chỉ trên kính các hộ phận của kính hiến vi và nêu chức năng của tùng hộ phận. Trả lời: Các bộ phận của kính hiến vi gồm: –  Thị kính –  Đĩa quay gắn các vật kính –   Vật kính –   Bàn kính –   Gương phản chiếu …

Đọc tiếp »

Bài 1, 2 trang 22 SGK Sinh học 6

Câu 1. Các bộ phận của tế bào thực vật là gì? Trả lời: Các bộ phận chủ yếu của tế bào thực vật là vách tế bào, chất tế bào. nhân tế bào và màng sinh chất… Câu 2. Trình bày các bước làm tiêu bản hiển vi tế …

Đọc tiếp »