Home / Chuyên mục: Sinh học lớp 12

Chuyên mục: Sinh học lớp 12

Giải bài tập Bài 2 trang 170 SGK Sinh 12

Đề bài Một quần thể có kích thước ổn định thì 4 nhân tố là mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư và mức độ nhập cư có quan hệ với nhau như thế nào? Lời giải chi tiết Một quần thể có kích thước …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 5 trang 165 SGK Sinh 12

Đề bài Hãy chọn phương án trả lời đúng. Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì? A. Các cá thể hỗ trợ nhau chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường. B. Các cá thể tận dụng được …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 4 trang 174 SGK Sinh 12

Đề bài Quần thể điều chỉnh mật độ cá thể như thế nào? Khi nào quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng? Lời giải chi tiết Quần thể sống trong môi trường luôn có xu hướng tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng. các nhân tố sinh …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 1 trang 174 SGK Sinh 12

Đề bài Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì? Lời giải chi tiết Do những thay đổi của những nhân tố sinh thái vô sinh của môi trường (ví dụ các nhân tố sinh thái khí hậu, thổ nhưỡng,…) và các nhân …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 5 trang 155 SGK Sinh 12

Đề bài: Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt (thuộc cùng loài hay loài có quan hệ họ hàng gần nhau) sống ở vùng ôn đới (nơi có nhiệt độ thấp) có kích thước cơ thế lớn hơn kích thước cơ thể của động vật hàng nhiệt ở vùng nhiệt …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 4 trang 165 SGK Sinh 12

Đề bài Thế nào là mật độ cá thể của quần thể? Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới các đặc điểm sinh thái khác của quần thể như thế nào? Lời giải chi tiết – Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể của …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 4 trang 155 SGK Sinh 12

Đề bài: Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm của thực vật do tác động của ánh sáng và ý nghĩa thích nghi của các đặc điểm đó. Bảng 35.2. Tác động của ánh sáng tới thực vật Tác động của ánh sáng Đặc điểm cùa thực vật …

Đọc tiếp »