Home / Chuyên mục: Sinh học lớp 11

Chuyên mục: Sinh học lớp 11

Ôn tập chương II, III, IV SGK sinh học 11

I. CẢM ỨNG – So sánh cảm ứng của động vật và thực vật. Trả lời: + Giống nhau: Cơ thể thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận kích thích từ các tác nhân của môi trường và phản ứng với các kích thích đó. + …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 1,2,3,4,5,6 Sinh học 11 trang 162

Câu 1.Sinh sản là gì?                                                                                                         * Trả lời: Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm cho sự phái triển liên tục của loài. Câu 2. Sinh sản vô tính là gì? Trả lời: Sinh sản vô tính là hình thức sinh …

Đọc tiếp »

Bài tập 1,2,3 Sinh 11 trang 181

Câu 1. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgesterôn ơstrôgen ) dư có thể tránh được mang thai, tại sao? Trả lời : Hằng ngày phụ nữ uống viên thuốc tránh Thai (chứa prôgestêron lổng hợp hoặc prôgestêron+estrôgen tổng hợp) có thể tránh thai …

Đọc tiếp »