Home / Chuyên mục: Sinh học lớp 10

Chuyên mục: Sinh học lớp 10

Câu 1, câu 2, câu 3 trang 128 sinh học lớp 10

Câu 1. Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền theo các con đường nào? Câu 2. Thế nào là miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch không đặc hiệu? Câu 3. Hãy phân biệt miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào. Trả lời: Câu …

Đọc tiếp »

Câu 1 trang 130 SGK Sinh học 10

Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Ở pha sinh trưởng nào trong nuôi cấy không liên tục có thời gian của một thế hệ (g) là giá trị không đổi? Nêu nguyên tắc của nuôi cấy liên …

Đọc tiếp »

Câu 1, câu 2, câu 3 trang 118 sinh học lớp 10

Câu 1. Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài. Câu 2. Nêu ba đặc điểm cơ bản của virut. Câu 3. Dựa theo hình 29.3, nếu trộn axit nuclêic của chủng B với một nửa prôtêin của chủng A và một nửa prôtêin của chủng B thì chủng …

Đọc tiếp »

Chu trình nhân lên của virut – Sinh học 10

1. Sự hấp phụ Gai glicôprôtêin hoặc prôtêin bề mặt của virut phải đặc hiệu với thụ thể bề mặt của tế bào thì virut mới bám được vào, nếu không thì virut không bám được vào. 2. Xâm nhập Đối với phagơ : enzim lizôzim phá hủy thành tế …

Đọc tiếp »