Home / Chuyên mục: Lịch sử lớp 5

Chuyên mục: Lịch sử lớp 5

Bài 3 trang 62 SGK Lịch sử lớp 5

Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ? GỢI Ý LÀM BÀI Những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta là: – Nhà máy thủy điện Thác Bà – Nhà máy …

Đọc tiếp »

Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử lớp 5

Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ? GỢI Ý LÀM BÀI Nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước vì những …

Đọc tiếp »

Bài 1 trang 62 SGK Lịch sử lớp 5

Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao ? GỢI Ý LÀM BÀI 1. Những ngày đầu gian khó Ngày 6 – 11 – 1979, Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình chính thức được …

Đọc tiếp »

Bài 2 trang 62 SGK Lịch sử lớp 5

Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước. GỢI Ý LÀM BÀI Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là một trong những công trình thuỷ điện lớn bậc nhất ở châu Á. Nhờ đập ngăn lũ Hoà Bình, đồng bằng …

Đọc tiếp »

Làm bài tập Bài 3 trang 64 SGK Lịch sử 5

Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc.  GỢI Ý LÀM BÀI Hồ Chủ tịch là lãnh tụ cách mạng vô sản kiệt xuất, một chiến sĩ cộng sản lão thành, Danh nhân văn hóa của …

Đọc tiếp »