Home / Chuyên mục: Giáo dục công dân lớp 9

Chuyên mục: Giáo dục công dân lớp 9

Giải bài tập Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9

1. Hãy nêu ví dụ và phân tích nhận định : Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là điều kiện để phát triển của mỗi cá nhân và xã hội. Trả lời        Học sinh có thể lấy ví dụ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh …

Đọc tiếp »

Trả lời gợi ý Bài 18 trang 68 SGK GDCD lớp 9

a)  Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật ? Trả lời –  Chi tiết thể hiện Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức: + Biết tự trọng, tự tin, tự lập, …

Đọc tiếp »