Home / Chuyên mục: Giáo dục công dân lớp 8

Chuyên mục: Giáo dục công dân lớp 8

Trả lời gợi ý Bài 21 trang 58 SGK GDCD lớp 8

a)    Hãy nêu nhận xét của em vê Điều 30 Hiến pháp và Điều 132 Bộ luật Hình sự. Trả lời – Điều 32 Hiến pháp quy định về quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân, nhưng khiếu nại, tố cáo phải đúng luật. –  Điều 132 Luật Hình …

Đọc tiếp »

Giải bài tập Bài 21 trang 59 SGK GDCD lớp 8

1. Bình là học sinh chậm tiến, Bình thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong giờ học, đôi lần còn đánh nhau với các bạn trong trường. Theo em, ai có quyền xử lí những …

Đọc tiếp »